Food Journey Ep.3

Organic Food Journey คือ กิจกรรมการเดินทางเพื่อสืบค้นที่มาของอาหาร โดยผ่านการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญต่อการบริโภคอาหาร สร้างสรรค์โดยโครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน สู่ สังคมแห่งการบริโภคอาหารอินทรีย์ (เกษตรกร ตลาด และผู้บริโภคสีเขียว) ร่วมกับคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคโดยเฉพาะนักศึกษาและบุคลากรได้เรียนรู้และเข้าใจคุณค่าอาหาร การเกษตรอินทรีย์ เพราะอาหารมิใช่แค่การบริโภค แต่อาหารคือทุกสิ่งบนโลกที่มีความสัมพันธ์กัน ทั้งชุมชนของผู้ปลูก ชุมชนของผู้กิน โดยผ่านกิจกรรมทั้งหมด 4 ครั้ง 4 ตอน

LO_GreenConnex_Poster_OrganicFoodJourney_003-01-01

Organic Food Journey (Episode 3): The Soy Story*

“…ปฏิบัติการค้นหา…เส้นทางอาหารอินทรีย์…ตอนที่ 3 เรื่องราวของถั่วเหลือง  

จากแม่โจ้ สู่ ดอนเจียง

ขอเชิญชวน “เพื่อนพ้อง น้องพี่” ออกเดินทาง สืบ เสาะ แสวงหา สุดยอดแหล่งโปรตีนเพื่อชุมชน” เก็บเกี่ยวประสบการณ์ เรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์แบบฉบับของดอนเจียง” ที่บ้านดอนเจียง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ กับทีมงาน GreenConnex* และ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับรองว่า การเดินทางครั้งนี้ ทุกท่านจะได้ร่วมฝึกปฏิบัติการ…

  • สืบ เรื่องราวจุดเริ่มต้นของถั่วเหลือง ถอดรหัสสายใยความผูกพันระหว่าง “ชุมชน กับ ถั่วเหลือง” อุบัติการณ์ประกอบสร้างอัตลักษณ์ตัวตนของ ดอนเจียง จนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
  • เสาะ หารากเหง้าวัฒนธรรมของชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน “อยู่” อย่างไรให้ยืนยาว
  • แสวงหา ความหมายของถั่วเหลืองในมิติวิถีวัฒนธรรมการบริโภคอย่างลึกซึ้ง

ร่วมเปิดโลกทัศน์ใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์แห่งระบบอาหารท้องถิ่นตลอดห่วงโซ่ เสริมส่งความมั่นคงทางอาหารของชุมชน… คน ถั่ว และการพัฒนา

“ขอเชิญทุกท่าน ร่วมติดตาม “เรื่องราวของถั่วเหลือง…สิ่งดีๆ ที่คนไทยยังไม่รู้” 18 มิ.ย. 60 นี้

ที่บ้านดอนเจียง…”

* ร่วมออกแบบสร้างสรรค์กิจกรรม โดย หน่วยพัฒนางานวิจัยด้านนวัตกรรมการบริการสำหรับแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูง (Research Unit of Service Innovation for High Value Destination) คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รีบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมด่วน รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่าน เท่านั้น [ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม…คลิก ]