Let’s hear it for consumers’ voices

ร่วม “เปิดใจฟัง” เสียงจากคนกิน และ “ตะโกนดังๆ” ให้คนปลูกได้ยิน

16195835_1158818680833698_3316767827841593327_n

พวกเรา GreenConnex เชื่อว่า เสียงสะท้อนของคนกินโดยเฉพาะผู้บริโภคจะเป็นพลังสำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการขับเคลื่อนทางสังคม สู่ สังคมเกษตรอินทรีย์ ที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ทั้งชุมชนของคนกิน และชุมชนของคนปลูก อันจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ วันนี้พวกเราทีมงาน GreenConnex จีงได้รวบรวมเรื่องราวที่สะท้อนมุมมองของคนกินมาเล่าสู่กันฟัง ผ่านเรื่องราวความรู้สึกด้วยตัวหนังสือ เพื่อบอกให้กับสังคมได้รับรู้ ว่าพวกเราได้ “…เปลี่ยน…”

จากการเดินทางของพวกเราในกิจกรรมด้านผู้บริโภคที่ผ่านมา พวกเราได้ร่วมกันสะท้อนมุมมองต่างๆอย่างน่าสนใจไว้หลายๆเรื่อง ที่จะเริ่มต้นเปลี่ยนตัวเองจากการกิน ที่มีความหมายมากยิ่งขึ้น อย่างเช่น คุณฐิติกรณ์ สักกะโต ได้สะท้อนมุมมองของตนเองจากพฤติกรรมการกินว่า “ในเวลาที่เรากินก็ไม่ได้คำนึงถึงอะไรเลย อยากกินให้อิ่มเฉยๆ พึ่งมาคำนึงถึงตอนนี้ ทำให้คิดได้ว่า เราควรจะกินผักผลไม้ตามฤดูกาลเพื่อที่เกษตรกร จะได้ไม่ปลูกพืชซ้ำซากและไม่ทำลายระบบนิเวศของดิน” แน่นอนว่าเมื่อเรามีพฤติกรรมการกินอย่างไรย่อมส่งผลต่อโลกอย่างนั้น เช่นกัน นอกจากนี้ คุณสุภาดา ระหาญสิม ยังสะท้อนถึงมุมมองการบุกรุกพื้นที่ป่าว่าเป็นเพราะฝีมือของพวกเราทุกๆคน “สาเหตุหนึ่งพื้นที่ในการเพาะปลูกไม่เพียงพอ จึงส่งผลให้ผู้ผลิตต้องหาพื้นที่ในการเพาะปลูกเพิ่มขึ้น เช่น การบุกรุกป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่การเพาะปลูกให้มากตามความต้องการของผู้บริโภค” จึงส่งผลให้เราเองเปรียบเสมือนเป็นผู้ทำลายโลกใบนี้ไปด้วย ด้วยวิถีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องของมนุษย์ นอกจากนี้ คุณวิทยา ปราบปรามภัย ได้สะท้อนมุมมองถึงผลกระทบของป่า ซึ่งมาจากความต้องการของมนุษย์ในด้านการเกษตร “เพราะผู้บริโภคต้องการอะไรผู้ผลิตก็ต้องตอบสนองสิ่งนั้นๆ ถ้าเร่งรีบก็จำเป็นต้องใช้สารเคมี”

คุณสุภัชชา ยังได้สะท้อนมุมมองอย่างน่าสนใจว่า “ปัจจุบันคนกินข้าวแบบไม่รู้ที่มา มุ่งแต่บริโภคเพียงอย่างเดียว ไม่รู้ว่ากระบวนการผลิตเป็นอย่างไร ปลูกอย่างไร ใส่ปุ๋ยอะไร ปลอดภัยหรือไม่ ในปัจจุบันจะมีซักกี่คนที่หันมาใส่ใจกับสุขภาพเเละวิถีการกินอาหารที่ปลอดภัย แต่เมื่อได้มาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ทำให้ได้รู้ว่าเกษตรอินทรีย์เป็นอย่างไร ปลอดภัย สะอาด สามารถเก็บและกินได้เลย บริโภคแบบปลอดภัย เพื่อชีวิตที่สดใส ใส่ใจคุณภาพ” คงไม่เป็นการดีแน่ถ้าเราไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการกิน เหมือนดังที่ คุณปฏมาวดี ทรัพษ์รังสี กล่าวว่า “ในฐานะผู้บริโภคมองว่า กว่าที่จะได้ผลผลิตในแต่ละวันนั้น มีความยากลำบากมากเพียงใด ผู้ผลิตมีความสามารถในการผลิตพืชผักผลไม้ส่งให้คนในเมืองกิน แต่คนในเมืองหรือผู้บริโภคไม่ได้คำนึงถึงกระบวนการผลิตที่มีความสำคัญกับชุมชน เเละไม่ได้นึกถึงว่ากว่าจะได้กินผลผลิตต่างๆนั้นมันยากลำบากมากแค่ไหน รวมถึงไม่ได้คำนึงถึงสารเคมีที่มากับพืชผัก คิดเพียงเเต่ว่าต้องอิ่มไปวันๆเท่านั้น”


ผลจาการกินเข้าปากในแต่ลำคำ จึงทำให้พวกเราในฐานนะผู้บริโภค(คนกิน) จะต้องร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อสร้างห่วงโซ่อาหารที่ยั่งยืน ครับ สิ่งสำคัญเลยก็คือพฤติกรรมการกิน ดั่งที่ คุณอนุรักษ์ ได้แลกเปลี่ยนว่า 
“พฤติกรรมการบริโภคส่งผลต่อการผลิตของเกษตรกร เราอาจไม่เคยรู้ว่าการกินของเราส่งผลถึงการทำลายป่า ทำให้เกิดการใช้สารเคมี เราควรเป็นผู้บริโภคที่ดีและจัดการกับพฤติกรรมการกินของตนเอง” จริงๆแล้วพวกเราเองควรจะเป็นผู้สร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนร่วมกันได้โดยการ เปลี่ยนพฤติกรรม เหมือนดังที่ คุณกันยา สติภา และคุณสิทรา นิยมเพิ่มพร ได้บอกพวกเราว่า สิ่งสำคัญของการเปลี่ยนแปลงจะต้อง “เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของการกินอาหารในแต่ละวัน การใส่ใจสุขภาพ โดยเฉพาะการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และปลอดสารเคมี อย่างที่สอง คือ การบอกต่อให้ผู้อื่นได้รับความรู้ในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและหัดตั้งคำถามกลับตัวเองมากยิ่งขึ้น ช่างสังเกต ขี้สงสัย คิดก่อนกิน กินตามฤดูกาล กินอาหารใกล้บ้าน กินผักที่เราปลูกเอง ก่อนเราจะกินอะไร เราต้องรู้จักแหล่งที่มาของพืชผักชนิดนั้นๆพยายามที่จะปลูกผักกินเองเพื่อลดปัญหาโรคที่มาจากอาหาร” ดังนั้นเราควรหันมาดูแลสุขภาพของเราได้แล้วนะครับ อย่าให้อาหารเป็นตัวนำพาโรคมาสู่เรา และเราเองควรหาวิธีป้องกันและบำรุงร่างกายของเรา ด้วยการกินและปลูกผักที่ปลอดภัย สด สะอาด รู้ว่าอาหารมาจากไหน โดยเริ่มจากตัวเราเอง ครอบครัวเรา ข้างบ้านเรา หมู่บ้านเรา ชุมชนเรา ตำบลเรา แค่นี้ทุกคนก็มีสุขภาพที่ดี ปลอดภัย อายุยืนอีกด้วย ครับ

เสียงจากใจของทุกๆท่านที่ส่งผ่าน เราเชื่อว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นและการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของสังคม สุดท้ายนี้ทางทีมงาน GreenConnex ขอขอบคุณผู้ร่วมเดินทางที่ร่วมเปิดประสบการณ์ครั้งนี้ไปพร้อมกัน เราเชื่อว่าพวกเราในฐานะผู้บริโภค จะเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสร้างชุมชนของคนกิน ชุมชนของคนปลูก ชุมชนของเกษตรอินทรีย์ ไปด้วยกันครับ

พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ คือพลังร่วม จากพวกเราทุกๆ คน

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s