Organic Food Journey (Ep. 1)

Discovering Where The Food Comes From

15032192_1161821387187286_1357595030678343446_n

“…ปฏิบัติการค้นหาเส้นทางอาหารอินทรีย์

ตอนที่ 1 “อาหารมาจากไหน…”

19.11.2016 การเดินทางของพวกเรา จาก…แม่โจ้ สู่ แม่ทา… เพื่อค้นหาอาหาร ที่เป็นมากกว่าอาหาร

เพราะอาหารไม่ใช่แค่การกิน แต่อาหารคือความสัมพันธ์ของทุกสิ่งบนโลกใบนี้ ทั้งสิ่งแวดล้อม ชุมชนของคนปลูก ชุมชนของคนกิน เรามีพฤติกรรมการกินอย่างไร ย่อมได้รับผลอย่างนั้น การเดินทางครั้งนี้พวกเราได้ เปลี่ยน!!!…

เปลี่ยนที่จะกินอาหารอย่างเข้าใจ

 • เข้าใจต่อกระบวนการผลิตทั้งห่วงโซ่
 • เข้าใจคนปลูก
 • เข้าใจสิ่งแวดล้อม
 • เข้าใจที่จะกินตามฤดูกาล

ดังที่พ่อพัฒน์ อภัยมูล (พ่อพัฒน์…ปราชญ์แห่งลุ่มน้ำทา) ชักชวนเราให้กินผักพื้นบ้านตามฤดูกาล และเชิญชวนให้พวกเราร่วมกันสร้างอาหารของตนเอง พ่อพัฒน์ย้ำเตือนอย่างหนักแน่นให้เราเป็น

 • เจ้าความคิด
 • เจ้าอาหาร
 • เจ้าที่ดิน
 • เจ้าอากาศ

นั้นก็คือการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ที่ชุมชนแม่ทาได้ร่วมกันสร้างขึ้น

เปลี่ยนที่จะกินอาหารอย่างมีความหมาย

ที่มาของอาหารหนึ่งจานนั้น เกี่ยวพันกับผู้คนหลายฝ่าย เกิดจากพลังร่วมมากมาย เพื่อสร้างสรรค์ “เส้นทางอาหารอินทรีย์” ก้าวแรก…เริ่มต้นจากการมีเมล็ดพันธ์ที่ดี…พี่ปุ้ย หรือ คุณมัทนา อภัยมูล หนึ่งในกลุ่มคนรุ่นใหม่แห่งลุ่มน้ำทา ผู้เสาะแสวงหาความพอดีในบ้านเกิดได้พูดกับพวกเรา “GreenConnex” ว่า “การให้ความสำคัญกับพืชผักพื้นบ้านรวมถึงการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง ก็เหมือนเราได้สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารของเราไว้”

เปลี่ยนที่จะกินแบบไม่ทำลายโลก

บางครั้งเราอาจลืมไปว่า การบริโภคอาหารที่ดีต้องมีราคาแพง ต้องเป็นอาหารที่นำเข้าจากต่างประเทศ แต่ลืมมองผลกระทบที่ตามมา บางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดกับเป็นสิ่งที่ทำลาย “ล้างโลก” ส่วนหนึ่งก็เกิดจากฝีมือของเราอย่างที่…พี่ต้น (คุณอาภากร เครื่องเงิน) คนหนุ่มผู้หันหลังให้เมืองหลวง ละทิ้งอาชีพอันศิวิไล เทใจให้กับงานเกษตรแบ่งปัน (CSA: Community Supported Agriculture) ชี้ประเด็นให้เห็นว่า อาหารมีความสัมพันธ์ระหว่าง

 • คนกับคน
 • คนกับธรรมชาติ
 • คนกับวัฒนธรรม

ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อมนุษย์มีความต้องการอย่างไร ก็ย่อมส่งผลต่อโลกเช่นกัน พี่ต้นจึงชวนให้พวกเราได้เปลี่ยนวิถีการกินที่สนับสนุนเกษตรกรรายย่อย กินเพื่อที่จะสร้างชุมชนเกษตรอินทรีย์ไปด้วยกัน

เพราะจานอร่อยมิได้มาจากการปรุงเพียงอย่างเดียว หากแต่มาจากการบ่มเพาะ

 • เมล็ดพันธุ์แห่งความศรัทธา
 • เมล็ดพันธุ์แห่งการใส่ใจ
 • เมล็ดพันธุ์แห่งความจริงใจ

“ส่วนผสม” แห่งความปรารถนาอันแรงกล้าเพื่อประกอบสร้าง “ความหมาย” แห่งความอุดมสมบูรณ์ของอาหารในหนึ่งจาน …เริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้…เริ่มหัดที่จะตั้งคำถามกับอาหาร “หนึ่งคำ” ที่กำลังจะเข้าปาก และ อาหาร “จานสวย” ที่จัดวางอยู่ตรงหน้า…

พวกเรา GreenConnex เชื่อว่าทุกเสียงของหัวใจที่ส่งผ่านไปที่ “แม่ทา” ในวันนั้นจะเป็นพลังสร้างสรรค์สังคม ควบคู่กับการทำดี เพื่อ ชุมชนของคนกิน ชุมชนของคนปลูกที่ยั่งยืน

ขอบคุณ แม่ทา ที่สร้างความมั่นคงทางอาหารตลอดห่วงโซ่ แล้วเราจะร่วมเดินไปด้วยกันไปครั้งหน้า…โปรดติดตามตอนต่อไป Organic Food Journey Ep.2 [ ฟรี…สมัครเข้าร่วมกิจกรรม…คลิก ]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s