Let’s meet our farmers!…[ episode 1 ]

04.11.2559 | ทีมงาน GreenConnex ได้เยี่ยมชม “กาดน้อยเกษตรอินทรีย์” ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  พร้อมพบปะ สนทนากับ “แม่กาด” ที่น่ารัก ผู้เปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจ และความสุขในฐานะผู้ผลิตอาหารอินทรีย์ “กินแล้วดีต่อสุขภาพ” ผู้เขียนจึงขอเก็บเรื่องราวดีๆ มาเล่าสู่กันฟัง…

จากความเชื่อ สร้างแรงบันดาลใจ สู่การลงมือทำ…เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตนเองสู่วิถีอินทรีย์

img_0516

นางอำภา วงค์จักร, กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองหลวงพัฒนา ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

 “ความสุข คือ การได้เห็นพืชผัก ต้นไม้ที่เราปลูก มีการเจริญเติบโต และยิ่งจะสุขมากขึ้น…หากพืชผักที่เราปลูกคนกินบอกว่าอร่อย

จากแรงบันดาลใจที่อยากเห็นชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลง และการมีสุขภาพที่ดีของตนเอง ครอบครัว คนในชุมชน  จึงเกิดแนวคิดในการทำเกษตรอินทรีย์ ทุกๆวัน อำภาจะเข้าไปในสวนหลังบ้านเพื่อดูแลพืชผักชนิดต่างๆที่ปลูก ลดน้ำพรวนดินถอนหญ้าใส่ปุ๋ยหมักที่ตอนเองหมักกับมือเพื่อดูแลต้นไม้พืชผักในสวนให้เจริญเติมโต พอโตขึ้นก็ค่อยๆเก็บพืชผักอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ได้ผักที่สวยงามไม่เสียหายสู่มือผู้บริโภค โดยมองว่า “ผักเมื่อเราเก็บจากต้นแล้วมันก็ยังมีชีวิตอยู่” ทุกวันนี้อำภาและครอบครัวญาติพี่น้องได้ช่วยกันพัฒนาสวนผักอินทรีย์และเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ไก่ เป็ด ห่าน หมู ควาย แพะ เป็นต้น

อำภามีความสุขกับการได้เห็นพืชที่ตนเองปลูกสัตว์ที่ตนเองเลี้ยงได้โตขึ้น ทุกๆ สัปดาห์อำภาก็จะนำผักผลผลิตเกษตรอินทรีย์มาขายในตลาดนัดเกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นอกจากนี้อำภายังได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนในชุมชนและบุคคลที่สนใจอีกด้วย

โดยหวังว่าในอนาคต อยากให้คนในชุมชนหันมาปลูกผักอินทรีย์และใส่ใจในเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะการปลูกผักไว้กินเองในบ้าน

img_6479

นางทัศนีย์ สุริยา (กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านป่าลาน ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่)

“เงินไม่ใช่สิ่งสำคัญ แต่สิ่งสำคัญคือสภาพแวดล้อม…จากแรงบันดาลใจของพ่อหลวง สู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง”

จากการเป็นแม่ค้าขายไส้กรอกอีสาน พอเก็บเงินได้ในปี 2546 ได้ซื้อที่ดิน 1 ไร่ 2 งาน เพื่อปลูกพืชผักสวนครัวเล็กๆ โดยเริ่มจากการปลูกไม้ผล พืชผักที่ชอบกินก่อน และได้เริ่มพัฒนาสวนของตนเองมาเรื่อยๆ โดยผ่านการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามศูนย์เรียนรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ การปลูกผัก เป็นต้น ทุกวันนี้ทัศนีย์ได้นำผักที่ตนเองปลูกไปขายตามสถานที่ราชการต่างๆ เช่น ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาธารณะสุขตำบลในเขตอำเภอสันทราย ทัศนีย์มองว่าการทำเกษตรอินทรีย์มันดีต่อสุขภาพร่างกาย จากที่สุขภาพไม่ค่อยดีพอผันตัวเองมาทำเกษตรอินทรีย์ปลูกผักไว้กินเองโดยไม่ใช้สารเคมี ก็ทำให้ร่างการสุขภาพดีขึ้น มีความสุขในการปลูก มีความสุขในการกิน มีความสุขในครอบครัว มีความสุขที่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัย ถึงทุกวันนี้การขายผักที่ตนเองปลูกอาจได้เงินไม่มากนัก แต่ทัศนีย์ก็มีเงินเก็บ เพราะลดค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่จำเป็นลง มีของกินอยู่ในบ้าน อยากกินกบก็นำกบมากิน อยากกินปลาก็มีอยู่ในหนอง อยากกินไข่ก็มีไข่ให้กิน อยากกินผักก็นำผักสวนหลังบ้านมากิน ผลที่ได้คือได้กินของดีของที่ตนเองปลูกและดูแลเอง เงินก็มีเก็บ นอกจากนี้ทัศนีย์ยังได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับบุคคลทั่วๆไปทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด และจะผลักดันให้คนในชุมชนให้ความสำคัญในการทำเกษตรอินทรีย์

“…From Organic Farm to Green Market…”

นอกจากนี้ทัศนีย์ยังได้ทิ้งท้ายว่า “เพราะการทำเกษตรอินทรีย์มันทำให้มีความสุข เหมือนการได้ผักผ่อนทำให้สุขภาพดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ”

12920518_1160337853985053_7655811197610392883_n

นางแสงรวี จันทร์ใหม่, กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านเกษตรพัฒนา ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่

“เพราะการทำเกษตรอินทรีย์ดีต่อสุขภาพ ประหยัดต้นทุน ดีทั้งคนปลูกดีทั้งคนกิน ทุกคนสบายใจ”

“แม่แอ๊ด” หรือ คุณป้าแสงรวี ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำเกษตรเคมีเชิงเดี่ยว  ที่ส่งผลให้สุขภาพไม่แข็งแรงเกิดโรคภัยไข้เจ็บ ด้วยความที่ต้องการอยากให้ตนเองมีสุขภาพที่ดีขึ้น แสงรวีจึงผันตัวเองมาทำเกษตรอินทรีย์ จึงได้นำองค์ความรู้ต่างๆที่ตนเองได้ฝึกฝน เรียนรู้มามาประยุกต์ใช้กับสวนของตนเองโดยเน้นการปลูกพืชผักสวนครัว ทำปุ๋ยหมักใช้เองในสวน เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิต ปลูกผักที่ตนเองอยากกินก่อน ปลูกแบบผสมผสาน เหลือแล้วจึงนำมาขาย ถึงแม้ว่าเงินที่ได้อาจไม่มากแต่ก็ทำให้แสงรวีอยู่ได้และมีความสุขในการทำเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้แสงรวียังได้ลูกสาวที่เคยทำงานประจำ ลาออกมาทำเกษตร พัฒนาบ้านเกิดของตนเอง ทำให้แสงรวีมีกำลังใจที่จะทำเกษตรอินทรีย์โดยลูกสาว ได้ต่อยอดโดยนำผลผลิตเกษตรอินทรีย์มาแปรรูปทำอาหารขนมต่างๆ ปัจจุบันแสงรวีและลูกสาว ได้นำพืชผัก อาหารแปรรูปชนิดต่างๆมาขายที่ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้หลากหลายชนิดเช่น แก่นตะวัน ถั่วฝักยาว ฝักทอง ผักบุ้ง กล้วย ผักปรัง ผลไม้ น้ำสมุนไพร แซนวิช ขนมสอดไส้ ข้าวต้มมัด ฯลฯ เป็นต้น

เรียบเรียงโดย อโนชา ปาระมีสัก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s